Stappen en walsen: maatsoorten beknopt uitgelegd | Coach My Band
Blog
Theorie

Stappen en walsen: maatsoorten beknopt uitgelegd

Je hoort wel eens zeggen: "een nummer in 6/8, dat is een walske!" Maar waar komt dat nu vandaan? In deze blog leggen we je het verschil uit tussen maatsoorten die bestaan uit binaire delen (stap-ritme) en maatsoorten die bestaan uit ternaire delen (wals-ritme).

Zet je dansschoenen maar klaar!

1, 2, 3 ... 1, 2, 3 ...

Voor we het kunnen hebben over de verschillende maatsoorten, is het belangrijk dat je goed begrijpt hoe het maatcijfer werkt. In onze blog over de notenbalk lees je:

Het maatcijfer bestaat uit twee getallen die boven elkaar staan. Als je een maat zou schrijven in zijn meest pure vorm, geeft het bovenste getal aan hoeveel noten er in die maat zitten. Het onderste getal vertelt je de waarde van één noot binnen die maat.

Het maatcijfer: maatsoort 4/4

Er bestaan twee types maatsoorten:

  • Enkelvoudige maatsoorten zijn binaire maatsoorten: je kan elke tel onderverdelen in 2 gelijke delen.
  • Samengestelde maatsoorten zijn ternaire maatsoorten: je kan elke tel onderverdelen in 3 gelijke delen.

Maatsoorten kunnen regelmatig of onregelmatig zijn. Bij een onregelmatige maatsoort zijn de tellen binnen een maat niet gelijk verdeeld over de maat. In dat geval worden binaire en ternaire delen gecombineerd (bvb. de maat 7/8, want dat is een combinatie van 3/8 en tweemaal 2/8). Dit heet dan een onregelmatige samengestelde maatsoort.

Hoe dat precies werkt, lees je hieronder.

Enkelvoudige maatsoorten

In het maatcijfer van enkelvoudige maatsoorten lees je bovenaan 2, 3 of 4. Deze maatsoorten zijn altijd regelmatig.

De maat 4/4 is een voorbeeld van een enkelvoudige maatsoort. Deze maatsoort is de meest voorkomende maatsoort (in popmuziek zijn meer dan 90% van de nummers in 4/4 geschreven), daarom wordt ze ook 'common time' genoemd. In een partituur wordt 4/4 dan ook wel eens aangeduid met dit symbool:

Wat is het verschil tussen de maatsoort 2/2 en 4/4?

Je zou verwachten dat er geen verschil is tussen de maatsoorten 2/2 en 4/4. Wiskundig gezien zouden twee halve noten en vier kwartnoten hetzelfde moeten zijn.

De maatsoorten 2/2 en 4/4

Toch is het resultaat anders, want in de maatsoort 2/2 heb je twee tellen en in de maatsoort 4/4 zijn dat er vier. Op de start van elke tel binnen een maat ligt een klemtoon.

Klemtonen in de maatsoorten 2/2 en 4/4

Er worden met andere woorden meer klemtonen gelegd in 4/4 dan in 2/2. Omdat er in 2/2 minder klemtonen gespeeld worden, wordt deze maatsoort vooral gebruikt voor vlugge stukken.

Wat is het verschil tussen de maatsoort 2/4 en 4/4?

Ook tussen de maatsoorten 2/4 en 4/4 ligt het verschil in de klemtonen, want hoewel elke tel een klemtoon krijgt, is die bij de eerste tel van elke maat nog iets nadrukkelijker. In de maatsoort 2/4 heb je bijgevolg dubbel zo vaak een eerste tel en hoor je in je stuk dubbel zo vaak een meer uitgesproken klemtoon.

Klemtonen op de tel in de maatsoorten 2/2 en 4/4

Regelmatige samengestelde maatsoorten

In het maatcijfer van regelmatige samengestelde maatsoorten lees je bovenaan 6, 9 of 12. In deze maatsoorten komen met andere woorden 6, 9 of 12 noten voor. In tegenstelling tot de enkelvoudige maatsoorten staat dit echter niet gelijk aan evenveel tellen. Om de tellen te vinden in deze maatsoorten ga je de noten eerst per drie groeperen. Deze groepen noemt men de ternaire delen.

De maat 6/8 is een regelmatige samengestelde maatsoort.

De maatsoort 6/8

Wat is het verschil tussen de maatsoort 3/4 en 6/8?

De maatsoort 3/4 is een enkelvoudige maatsoort, ze bestaat met andere woorden uit delen van 2 noten. De maatsoort 6/8 is een samengestelde maatsoort, ze bestaat met andere woorden uit delen van 3 noten.

In de maatsoort 3/4 zullen er 3 klemtonen te horen zijn, in de maatsoort 6/8 zijn dat er 2.

De maatsoorten 3/4 en 6/8

Onregelmatige samengestelde maatsoorten

Bij de onregelmatige samengestelde maatsoorten is het iets complexer, want deze bevatten een combinatie van binaire en ternaire delen. Binnen deze maatsoorten blijft de duur van de noten wel gelijk, maar verandert de duur van de tel afhankelijk van waar je precies binnen de maat kijkt.

We leggen het je uit aan de hand van de maatsoort 7/8.

De maatsoort 7/8 in achtste noten

We verdelen deze 7 achtste noten in groepjes van drie en twee.

De maatsoort 7/8 in binaire en ternaire delen

De maatsoort 7/8 bestaat uit drie delen: het eerste deel is 3/8 en daarna volgen nog twee delen 2/8. De maat wordt met andere woorden onderverdeeld in een ternair deel (bestaande uit 3 achtsten) en twee binaire delen (bestaande uit 2 achtsten). Daardoor duurt het eerste deel anderhalf keer zo lang als de twee daaropvolgende delen.

De maatsoort 7/8 met tellen in binaire en ternaire delen

Dus hoewel de 7 achtsten in deze maat telkens even lang duren, zal het ternaire deel anderhalf keer langer duren dan de 2 binaire delen. De achtsten in het ternaire deel duren elk 1/3 van het deel, de achtsten in het binaire deel telkens 1/2 van het deel, maar binnen de maat duren ze even lang.

Net als bij de regelmatige samengestelde maatsoorten wordt hier elk deel gezien als een tel. In de maatsoort 7/8 spreekt men dus van 3 tellen in plaats van 7.

Wil je snel weten hoeveel tellen er zijn in een samengestelde maatsoort? Deel het bovenste getal uit het maatcijfer door 3 en rond af naar boven.

Wat is het verschil tussen de maatsoort 4/4 en 8/8?

Als we de vergelijking van daarnet met 2/2 en 4/4 doortrekken naar de maatsoort 8/8 zal je nog meer verschil merken, want 8/8 is een onregelmatige samengestelde maatsoort.

De maatsoort 8/8

De maatsoort 8/8 wordt ook wel de Coldplay-maatsoort genoemd, omdat deze zo typerend is voor hun hit 'Clocks'.

Overzicht maatsoorten

Hieronder vind je nog een overzicht van de meest voorkomende maatsoorten en hun onderverdeling in tellen.

Onderverdeling van maatsoorten in tellen
Andy Sergeant

Andy Sergeant

Als ervaren muzikant en leerkracht muziek helpt Andy je op een ontspannen manier om jouw muzikale ambities achterna te gaan.

Bij Coach My Band kiezen we voor coachings met veel boem boem en weinig bla bla. Daarom vind je alle bla bla gratis op onze website, zodat we tijdens de sessies kunnen focussen op ‘doen’, want daar draait het allemaal om in de muziek.

Andere blogs

Verder lezen

Contact opnemen

Schrijf je in op de nieuwsbrief